Felles smittevern

Kjære kunde – I forbindelse med den nasjonale dugnaden vi nå alle er en del av vil vi både informere deg, og be om din hjelp.

Ti Tommeltotter AS vil så langt det er mulig opprettholde drift, og vi ønsker å utføre vårt oppdrag hos deg slik at du får en bedre hverdag når vi er ferdig hos deg. For å få til dette er vi mer enn noen gang avhengig av ditt samarbeid.

Korona illustrasjon

For å beskytte deg og din familie for smittefare vil vi straks det er nødvendig trekke tilbake montører som kan være smittebærende, men vi har ingen garanti for at montører uten symptomer ikke er smittebærende likevel.

Likeledes er det viktig for oss å beskytte våre montører for smitte, og ikke minst spredning av smitte.

Vi må derfor oppfordre til at vi i sammen følger myndighetens råd om smittevern, og du vil derfor bli bedt om å lese, bekrefte, og akseptere følgende før vårt oppmøte;

–  Det utføres ikke montering hos kunder hvor det er påvist Corona smitte, eller husstanden er satt i karantene.

– Vi håndhilser ikke

– Vi holder minst en meter avstand mellom hverandre

– Vi kan ikke utføre arbeid hvor det er andre håndverkere til stede samtidig.

Hva vår montør vil gjøre for å ta mest mulig hensyn til situasjonen

–  Montør(er) vil løpende være avsjekket ift. helse situasjonen med sin nærmeste leder

–  Montør vil bruke monteringshansker under montering

–  Alle varer er emballert, og emballasjen vil bli fjernet fra rommet dersom dette er bestilt. Når Gjenvinningsstasjoner er stengt, vil vi benytte Isekk.

–  Alt verktøy skal være tørket av i henhold til sikkerhetsrutiner mellom hvert oppdrag

–  Montør vil tørke av de stedene han har tatt på med et vaskeprodukt når monteringen er ferdig

For å få en mest mulig effektiv, sikker og smittefri monteringsprosess så kan vi ikke tillate at det er andre håndverkere eller andre personer i rommet under montering. Dette gjelder også deg som kunde.

Force majeure

Vi kan selvfølgelig ikke garantere at våre samarbeidspartnere og involverte leverandører til oppdragene er i stand til å levere som avtalt pga. sykdom og den situasjonen vi alle er en del av. Men vi kan love at vi vil gjøre det vi kan for å løse enhver situasjon som måtte oppstå.

Bekreftelse fra kunde

Før vi kan utføre oppdrag hos deg vil vi oversende dokument på e-post, og vi vil be deg om å bekrefte at du har lest, forstått og akseptert innholdet, og at du vil bidra og gjøre det som er mulig for deg – for et godt samarbeid i prosessen.

Ved å svare på dette bekrefter du at husstanden ikke er i karantene eller er kjent med at det er Corona/Covid-19 smitte hvor vårt oppdrag skal utføres.

Dersom situasjonen i husstanden endres før montering, må du gi oss beskjed umiddelbart.

Mer informasjon om smittespredning finner du på Folkehelseinstituttet sin side;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

Lykke til!

Bengt Gravli Sveen /S/

Daglig leder