Reklamasjon

Dersom du har en reklamasjon til oss vil vi ta den på største alvor, og gjøre det vi kan så raskt mulig for en og god løsning.

Melding av reklamasjon er beskrevet i våre oppdragsbetingelser under pkt. 7. Reklamasjon.

Først og fremst gjelder følgende;

Alle reklamasjoner må meldes skriftlig pr. e-post til Ti Tommeltotter snarest og innen rimelig tid etter at du har oppdaget feil eller mangler. Jfr. «Håndverkertjenesteloven» hvtjl. § 22 (1).

Våre oppdragsbetingelser finner du også her.