OPPMÅLING/KONTROLLMÅLING

Vi utfører oppmåling med laser, sjekker vinkler på vegger og annet aktuelt, lager en rapport med mål, bilder, og forklaring på eventuelle synlige utfordringer.

Resultatet blir tilsendt via lenke på e-post slik at du kan laste det ned til eget bruk, og eventuelt dele med andre – for eksempel ved tegning og bestilling hos leverandør. På din anmodning kan vi også oversende resultatet direkte til valgte leverandør av kjøkken, bad eller garderobe.

Har du tenkt på følgende;

  • Er målene som du har oppgitt til din leverandør korrekte?
  • Er det tatt hensyn til rør, radiatorer og annet?
  • Har du tatt hensyn til høyde til tak, og opp til vinduskarm?
  • Er hjørnene vinkelrette? (Viktig å vite før benkeplate bestilles)
  • Skal du gjøre utbedringer etter at det er målt?
  • Skal du fjerne fliser og reparere veggen?
  • Har du skråtak?